dr Cezary Karpiński - lekarz medycyny i stomatologii

Cezary Karpiński Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

Cezary Karpiński

Charakterystyka zawodowa
1986 - II Wydział Lekarski

1989 - I Wydział Lekarski Oddział Stomatologiczny

17 lat doświadczenia implantologicznego.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

Posiadacz Certyfikatu Umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadanego przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Certfikat jest zgodny z rozporządzeniem Min.Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny z 2009 r.

Systematyczne kursy zawodowe, szkolenia,  sympozja i kongresy w USA, Niemczech, Austrii w wiodących ośrodkach i klinikach implantologicznych.

Specjalizuje się w zakresie implantologii oraz technik odtwórczych tkanek twardych i miękkich w obrębie jamy ustnej.

Właściciel ośrodka stomatologii estetycznej i implantologii Smile Center w Łomiankach.

Wykonuje wszelkiego rodzaju procedury przedimplantacyjne:

  • sterowana regeneracja kości,
  • rozszczepienie wyrostka zbodołowego,
  • przeszczepy kości i tkanek miękkich,
  • uniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą, zamkniętą i balonową,
  • techniki osteotomowe.