Implanty

Leczenie implantologiczne jest bezpieczną i przewidywalną metodą uzupełniania brakujących zębów.

Ponieważ wszczepianiem implantów zajmujemy się od 1995 roku, wiemy jak to robić aby osiągnąć sukces. W Smile Center Łomianki odsetek powodzenia, czyli przyjęcia implantów, wynosi 98%. Zawdzięczamy to wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnej diagnostyce i najwyższej staranności.

Zabieg implantacji jest poprzedzony konsultacją, podczas której przygotowujemy indywidualny plan leczenia wraz z wyceną i odpowiadamy na wszystkie pytania naszych pacjentów. W przypadku implantów renomowanych firm udzielamy wieloletnich gwarancji.
 
Zabiegi nasze są oczywiście bezbolesne (zwykłe znieczulenie miejscowe jak do leczenia zęba), trwają około 1 godziny, często znacznie krócej.
 
W przypadku zaników kostnych, które uniemożliwiają proste wszczepienie implantu stosujemy zabiegi przedimplantacyjne takie jak: sterowana regeneracja kości, rozszczepienie wyrostka zębodołowego, przeszczepy kości i tkanek miękkich, podniesienie dna zatoki szczękowej wszystkimi znanymi metodami, techniki osteotomowe.