dr Dariusz Niesiobędzki - lekarz medycyny i stomatologii

Dariusz Niesiobędzki- "Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

 1986 - I Wydział Lekarski

1990 - I Wydział Lekarski Oddział Stomatologiczny

TYTUŁ IMPLANTOLOGA uzyskał na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie nad Menem – najwyższy stopień edukacji lekarzy stomatologów.

Implantologią zajmuje się od roku 1996.

Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce wprowadził implanty do swojej praktyki, po odbyciu szkoleń w ośrodkach implantologicznych w Szwecji, Szwajcarii i Francji.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych od momentu jego powstania.

Od wielu lat systematycznie uczestniczy w kursach zawodowych, szkoleniach, sympozjach i kongresach w USA, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Portugalii w wiodących ośrodkach i klinikach implantologicznych. Ukończył prestiżowe podyplomowe studia Master of Oral Implantology na Uniwersytecieim. J. Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Właściciel dwóch ośrodków stomatologii estetycznej i implantologii: Impladent w Warszawie i Smile Center w Łomiankach.

Specjalizuje się w zakresie implantologii oraz technik odtwórczych tkanek twardych i miękkich w obrębie jamy ustnej.

Wykonuje wszelkiego rodzaju procedury przedimplantacyjne:

  • sterowana regeneracja kości,
  • osteodystrakcja,
  • rozszczepienie wyrostka zębodołowego,
  • przeszczepy kości i tkanek miękkich,
  • uniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i zamkniętą,
  • techniki osteotomowe.